Forside

Saltlandet historiske forening for Sæby og omegn

Velkommen til Saltlandet 2017

Hæderspris til Erik Olsen 5 April 2017

Erik Olsen fik en fornem plakette for sin store indsats for Sæby Museum.

Det var museumsinspektør Bent Bang Larsen, der i sin tid indstiftede Sæby Museums hæderspris, som tildeles en person, der har ydet en ekstraordinær indsats for Sæby Museum.

Prisen er en plakette med portræt af museets stifter, Anton Jacobsen. Plaketten var de første år fremstillet af brændt rødler fra Volstrup teglværk, men de seneste års plaketter, som Sæby Museums Forening har ladet fremstille, er af bronze.

Besparelser er en naturlig del af hverdagen på museet og det samme gælder for Sæby Museums Forening, så plaketten uddeles ikke hvert år, men kun ved ekstraordinære lejligheder. En sådan lejlighed fandt bestyrelsen i år og tildelte ved foreningens årlige generalforsamling Erik Olsen plaketten for hans årelange store indsats for Sæby Museum.

Erik Olsen er en sjælden håndværker, der foruden at mestre sit håndværk til fulde også formår at tænke kreativt og skabe mange nye komponenter til meget forskellige lejligheder.

Han har gennem mange år været involveret i Sæby Museum, Minibyen Sæby, Nellemanns Have og ikke mindst Sæbygård, der til stadighed nyder godt af hans indsats.

Ikke bare stor omhu og fint håndværk kendetegner Erik Olsen, men hans store hjælpsomhed er uovertruffen – og mange har gennem årene nydt godt af hans kunnen.

 

Foråret 2017

læs mere omtale inde under Arrangementer

= ==

18 Maj 2017 kl. 19.00 på Sognefogdegården, Mellergårdsvej 3 i Frederikshavn

===

8 juni 2017 kl. 19.00 på Sæbygård

Vi Viser den 3 Film fra sæbygård hvor Julius Arentfelt Fortæller som sin slægt.

===

15 Juni 2017 11.00 på Pier 2 i Frederikshavn

Sejltur til Hirsholmene med W Klitgård Der er kun 25 pladser derfor tilmeldingen så det er først til mølle princip. Derefter vil man blive skrevet på en venteliste.

===

 

 

 

www.saltlandet.dk