Forside

Saltlandet historiske forening for Sæby og omegn


Foråret Sæby 2019

 læs mere omtale inde under  Arrangementer

===

Den 15 Jan. 2019 kl. 19.00. Manegen Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby

Når  DIS-DK og SSF  bliver til  Danske Slægtsforskere

===

Den 5 Feb. 2019 kl. 19.00 Manegen Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby 

Film og foredrag om  Sæby Fiske Industri

===

Den 14 Marts 2019 kl. 19.00 Manegen Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby  Foredrag om Jacob Severin og Grønland ved Runa Christensen

===

Den 28 Marts 2019 kl. 19.00 Manegen Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby  Foredrag om skørtejægere v/Mette Fløjborg Odense

===

Den16 April 2019 kl. 19.00 Manegen Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby 

General forsamling.

===

Den 9 April 2019 kl. 08.00 Fra Manegen Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby  Årlig tur til Rigsarkivet i Viborg. Køre sammen.

===

Den 19 juni 2019 kl. 14.00 Besøg i Understed kirke  rundvisning af kirke og kirkegård vi mødes ved kirken Understedvej 74, 9300 Sæby

===Velkommen til Saltlandet

2019


Hvad kan Saltlandet tilbyde

Saltlandet har  et  blad udkommer 2 gange om året, Der holdes forskellige arrangementer med lidt for en hver smag. fra arkiv forskellige  besøg med foredragsholder   arrangementer af forskellige slags i årets løb.

Medlemskabet koster  100  kr om året pr. hustand.

Som skal betales til kasseren

Bestyrrelse af Saltlandet 2018


Formand: Ninna Olsen Kløvermarken 7

9300 Sæby tlf. 98 46 33 68

Email. saltlandet@gmail.com


Næstformand: Holger Almholt Øster allé 17a 9300 Sæby

Tlf. 98 46 49 00 mob. 30 70 32 42   

almholtholger@gmail.com


Kasserer: Lissi Simonsen Hattemagervej 7 9300 Sæby

tlf. 98 46 70 89 mob. 21 39 38 22

lissi1@sol.dk


Sekretær: Ole Vidstid Harald Bergsted Vej 5 9300 Sæby

tlf. 98 46 28 93

svidstid@gmail.comHarald Holbæk Kristensen Holbækvej 7 Mølholt

9300 Sæby tlf. 98 86 72 01 mob. 40 33 72 01

holbaekvej7@mail.dk


Elgård jørgensen


Sekretariat: Sekretæren

Bladet og Hjemmesiden samt facebook er  Dorte og Holger se overnævnte.


Suppleanter:

Kim Arentsen

Alice Fredborg


Adresseændringer,

bedes snarest meddelt sekretariatet


Saltlandets Historiske Forening

www.saltlandet.dk

         www.saltlandet.dk