Foreningen Saltlandet

Bestyrelse af Saltlandet 2020


Formand:

Holger Almholt Øster allé 17a

9300 Sæby

Tlf. 98 46 49 00 mob. 30 70 32 42   

almholtholger@gmail.com


Næstformandog sekretær:

Ole Vidstid Harald Bergsted Vej 5

9300 Sæby

tlf. 98 46 28 93

svidstid@gmail.com


Kasserer: Lissi Simonsen Hattemagervej 7

9300 Sæby

tlf. 98 46 70 89 mob. 21 39 38 22

lissisimonsen5@gmail.com


Harald Holbæk Kristensen Holbækvej 7

Mølholt

9300 Sæby tlf. 98 86 72 01 mob. 40 33 72 01

holbaekvej7@mail.dk


Elgård jørgensen

Åhaven 35 Vorså,

9300 Sæby

98 46 03 82


Annegrethe Østergård

Peder Munksvej 30,  9300 Sæby

Mobil 31726645  Mail: annegrethe1507@gmail.com


Dorte Jernberg

Tryvej 159

9750 Østervrå

Jernberg@privat.dk 53381490


Sekretariat: Ole Vidstid

Bladet og Hjemmesiden samt facebook er foreningens medlemmer


Suppleanter:

 Alice Fredborg – Jens Peter Mortensen- Kaj S. NielsenAdresseændringer

bedes snarest meddelt sekretariatet


Saltlandets Historiske Forening for Sæby og omegn.


www.saltlandet.dk